ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) (ขยะพิษ)) จำนวน 1 รายการ /11 พ.ย. 2562