ฉบับที่ 686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) /13 พ.ย. 2562