สำนักการช่างดำเนินการตีเส้นจราจร บริเวณ ถ.ราชดำเนิน ถ.ชุมพล ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มีนาคม ขออภัยในความไม่สะดวก