เปลี่ยนฝาบ่อ ถ.มุขมนตรีทางขึ้นสีมาธานี
เปลี่ยนฝาบ่อ ถ.มุขมนตรีทางขึ้นสีมาธานี
เปลี่ยนฝาบ่อ ถ.มุขมนตรีทางขึ้นสีมาธานี