ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ/2 ธ.ค. 2562