ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี /4 ธ.ค. 2562