ฉบับที่ 718 สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 12-ธ.ค.-2562