ฉบับที่ 721 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ /12 ธ.ค 2562