ฉบับที่ 725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทึก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /13 ธ.ค.2562