ฉบับที่ 745 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /20-12-62