ฉบับที่ 746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ) จำนวน 1 รายการ /20 ธ.ค.2562