ฉบับที่ 751 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ /24 ธ.ค 2562