ฉบับที่ 752 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ขยะพิษ)) จำนวน 1 รายการ /2 ม.ค 2562