นายพงศกร แก้วสุวรรณ์ (ดรีม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระยะเวลาฝึกงาน : 18 พ.ย. 2562 - 6 มี.ค. 2563

ผลงาน :

วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ 7-Eleven ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ร้าน Sunk & Son
(Android Mobile Application)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายพงศกร แก้วสุวรรณ์

ชื่อเล่น : ดรีม , อายุ : 26 ปี

ระยะเวลาในการฝึกงาน : 18 พ.ย. 2562 - 6 ก.พ. 2563

จบการศึกษามัธยมปลาย :

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (รุ่น 107)

กำลังศึกอยู่ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะ : วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

ชั้นปีที่ : 6

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศุภชานันท์ วนภู

ประวัติการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

ประจำการที่ :

กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑

กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

(ร้อย.สนน.พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย )

ระยะเวลา : 2 ปี (58 ผลัด 2)

phone-call-3_icon-icons.com_63260

099-052-1638

1200px-Facebook_Logo_(2019)

พงศกร แก้วสุวรรณ์

ระดับความสามารถ

4/5
4/5
3/5
4/5

ผลงาน

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา

– กิจกรรมอบรมการใช้งาน Application Korat City
– กิจกรรมประชาคม