นายพฤหัส เมตต์การุณ์จิต (แอ็ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระยะเวลาฝึกงาน : 18 พ.ย. 2562 - 6 มี.ค. 2563
ผลงาน : งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ 7-Eleven ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการพิเศษของมหาลัยวิทยาลัย ระบบการจองโรงแรมห้องพักกฤชเพลส (Android Mobile Application)

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายพฤหัส เมตต์การุณ์จิต

Mr.Parunhat matkarunjit

วัน/เดือน/ปีเกิด :

19 มิถุนายน 2540 ​

ที่อยู่ :

426/356 ซ.21 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

E-Mail :

dragonballaxetack@gmail.com​

ประวัติการศึกษา :

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดสระแก้ว

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกที่โรงเรียนบุญวัฒนา

กำลังศึกษาอยู่ที่ :

มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะ :

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา :

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business Computer)

ระยะเวลาฝึกงาน :

เริ่มฝึกวันที่ 18 พ.ย. 2562 ถึง 6 ก.พ. 2563

Skills And Abilities

ทักษะและความสามารถ

Adobe Photoshop

4.5/5

Android Studio

3.5/5

App inventor

4.5/5

Adobe Dreamweaver

3.5/5

Firebase

4/5

Joomla

4/5

ผลงานต่างๆ

โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์

แฟ้มสะสมผลงาน

รายวิชา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วมกับเทศบาลนครราชสีมา