นายศุภกร  แดงสุริยานุกูล  (เรียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระยะเวลาฝึกงาน : 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 6 มีนาคม 2563

ผลงาน : สร้าง Application ระบบสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ร้าน Sunk & SON

                                         สร้าง Application ระบบจองคิวออนไลน์