ฉบับที่ 21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลองพร้อมเทดาดคลงลำรางสาธารณะ ชุมชนมหาชัย ด้วย /20 ม.ค. 2562