ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกพร้อมเทดาดคลองลำรางสาธารณะ ชุมชนมหาชัย /20-มกราคา-2563