ฉบับที่ 26 ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป 21-ม.ค.-2563