ฉบับที่ 31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) /22-มกราคา-2563