ฉบับที่ 46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนราชดำเนิน-ชุมพล) ครั้งที่ 2 /30-มกราคม-2563