ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง /30-มกราคม-2563