ฉบับที่ 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่นโดยวิธีคัดเลือก /13-กุมภาพันธ์-2563