ฉบับที่ 78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้าเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม , ภูมิทัศน์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง /18-กุมภาพันธ์-2563