ฉบับที่ 79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 (ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์) /20-กุมภาพันธ์-2563