ฉบับที่ 80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส) /20-กุมภาพันธ์-2563