ฉบับที่ 81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 1 /20-กุมภาพันธ์-2563