ฉบับที่ 86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 600 ตัว ของโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) /20-กุมภาพันธ์-2563