ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์) /20-กุมภาพันธ์-2563