ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 (ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์) /20-กุมภาพันธ์-2563