จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน) จำนวน 2 รายการ 24-ก.พ.-2563