จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน /25-กุมภาพันธ์-2563