โครงการจัดงานแสดงแสง สี เสียง ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 /20-กุมภาพันธ์-2563