ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถึงถนนมิตรภาพ ซอย 11 /28-กุมภาพันธ์-2563