กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563