ฉบับที่ 670 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 /5-พ.ย.-2562