ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4/11-มีนาคม-2563