ฉบับที่ 125 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /20-กุมภาพันธ์-2563