ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /17-มีนาคม-2563