ฉบับที่ 134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /19-มีนาคม-2563