ฉบับที่ 136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลีนิคชุมชนอบอุ่นการเคหะ) /23-มีนาคม-2563