ฉบับที่ 138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็วโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 7 ถังกรอง /23-มีนาคม-2563