ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ /25-มีนาคม-2563