ฉบับที่ 144 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 /26-มีนาคม-2563