ฉบับที่ 153 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 1 /27-มีนาคม-2563