ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะสีแดง ขนาดจุ 120 ลิตร จำนวน 500 ใบ /31-มีนาคม-2563