ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง Theoscan กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 10 เครื่อง /1-เมษายน-2563