ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้ันและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) /1-เมษายน-2563