ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสีแดง ขนาดจุ 120 ลิตร จำนวน 500 ใบ /3-เมษายน-2563