ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องชุดผจญเพลิง จำนวน 5 ชุด /9-เมษายน-2563